Horalský dulcimer má hmatník s pražci, který je veden po celé délce nástroje. Na hmatníku jsou nataženy obvykle 3 až 4 kovové struny. Pražce jsou rozmístěny tak, že umožňují hrát pouze diatonickou stupnici. Ozvučná skříň je provedena většinou ve tvaru přesýpacích hodin (hourglass) nebo kapky slzy (teardrop).  Menzura nástroje bývá obvykle 24 až 29 palců a měří se od nultého pražce po můstek. Jednotlivé pražce jsou očíslovány, přičemž jsou zde i tzv. extended frets, které se označují jako +; ½ nebo 0,5 před číslem pražce a umožňují zahrát některé půltóny.

Standardně je horalský dulcimer opatřen pražcem 6+, ale může mít i pražec
0+; 1+; 3+; 4+; 7+; 8+; 10+; 11+; 13+; 14+.

Je silně individuální, jaké přídavné pražce mít na svém nástroji. Dokonce už se vyrábějí plně chromatické dulcimery. Protože je úprava hmatníku docela složitá (rozmístění pražců se počítá podle matematických vzorců a nebo s využitím  specializovaného software), lze využít na běžném nástroji s pražcem 6+ tzv. ladění 1-3-5, kterým získáme většinu chybějících půltónů bez jakékoliv úpravy hmatníku.

dulcimer-schema

Legenda:

A – ozvučná skříňka
B – ozvučný otvor
C – hmatník
D – ladicí mechanika
E – nultý pražec
F – můstek
G – jamka
H – koncový kolík k upevnění struny
K – melodická struna obyčejná ocelová (tloušťka 0.010“ až 0.014“)
L – střední struna obyčejná ocelová (tloušťka 0.010“ až 0.014“)
M – basová struna ovinutá fosfor-bronzem (tloušťka 0.020“ až 0.026“)
N – pražec