Horalský dulcimer lze naladit mnoha způsoby. Vše záleží na tom, kolik máme strun a co chceme hrát. Následující doporučení se týká dulcimeru s třemi strunami.

Nejobvyklejší ladění je D-A-D nebo D-A-A. Jednotlivé pražce jsou na hmatníku rozmístěny tak, že můžeme hrát diatonickou stupnici. To znamená, že kdybychom si představili tuto situaci na klavíru, tak máme vlastně jen bílé klávesy. Navíc velice častým způsobem hry je tzv. drónický styl, při kterém jedna struna neustále zní, a do toho ostatní struny hrají melodii. Dále je třeba si uvědomit, v jakém modu a stupnici budeme hrát a podle toho přizpůsobit ladění nástroje. Na serveru wikipedia.org je modus definován jako způsob či možné způsoby a postupy při řazení tónů v rámci příslušného tónorodého principu. Stupnici poté chápeme jako modus s pevným pořadím tónů.

Dórský modus (D-A-G)

Basovou strunu naladíme jako tón „D“, střední strunu jako tón „A“, melodickou strunu jako tón „G“. Hrajte v dórském modu na melodické struně od pražce 4 až po pražec 11, přičemž vynechte pražec 6+.

Ailoský modus (D-A-C)

Basovou strunu naladíme jako tón „D“, střední strunu jako tón „A“, melodickou strunu jako tón „C“. Hrajte v aiolském modu na melodické struně od pražce 1 až po pražec 8, přičemž vynechte pražec 6+.

Mixolydický modus (D-A-D)

Basovou strunu naladíme jako tón „D“, střední strunu jako tón „A“, melodickou strunu jako tón „D“. Hrajte v mixolydickém modu na melodické struně naprázdno až po pražec 7, přičemž vynechte pražec 6+.

Jónský modus (D-A-A)

Basovou strunu naladíme jako tón „D“, střední strunu jako tón „A“, melodickou strunu jako tón „A“. Hrajte v jónském modu na melodické struně od pražce 3 až po pražec  10, přičemž vynechte pražec 6+.

Alternativní ladění (1-3-5)

Horalský dulcimer standardně neumožňuje hrát chromatickou stupnici (na klavíru bílé a černé klávesy). Aby to bylo možné, musíme buď hmatník opatřit příslušnými pražci, nebo lze využít tzv. alternativního ladění. Pokud nástroj naladíme metodou 1-3-5, tak při použití tónů D-F#-A získáme durový akord. Často se u tohoto způsobu setkáme s označením „otevřené ladění“ (open tuning).

K vysvětlení tohoto ladění je určen následující příklad:

Máme stupnici D-dur, která obsahuje tóny D(1) E(2) F#(3) G(4) A(5) H(6) C#(7) D(8). Pak je vidět, že první tón D, třetí tón F# a pátý tón (A) tvoří dohromady durový akord. Po takovémto naladění bude hmatník dulcimeru vypadat takto:

0 1 2 3 4 5 6 6+ 7 8 9 10 11 12
D E F# G A H C C# D E F# G A H
F# G# A# H C# D# E F F# G# A# H C# D#
A H C# D E F# G G# A H C# D E F#

Tím získáme při hraní na prázdno a nebo při současném stisknutí 3 strun pod sebou (barré) durový akord. Toto funguje po celém hmatníku a navíc jsme schopni hrát chromaticky, protože se tu objevily chybějící půltóny. Nemusíme se ovšem omezovat pouze na ladění D-F#-A, ale lze použít libovolné ladění 1-3-5, vždy výsledkem bude durový akord a chromatická stupnice. Jediné omezení spočívá v tloušťce použitých strun a na kvalitě výsledného tónu. Alternativní ladění 1-3-5 nám dává možnost hrát i tóny a akordy, které nejsou na standardním horalském dulcimeru dostupné, ale na druhou stranu pak nemůžeme hrát v drónickém stylu.

Zdroje:

  • jcrmusic.com/Learning.html
  • mountaindulcimer-1-3-5.com