Jak skládat akordy při hře na horalský dulcimer

Udivuje vás, kam lidé, kteří píšou tabulky akordů, chodí na své nápady? Není v tom žádná magie, všechno vychází z logického základu.

Základy:

Máme celkem 12 tónů. A, A# (Bb), B, C, C# (Db), D, D# ( Eb), E, F, F# (Gb), G, G# (Ab). Křížek u jedné noty znamená, že u další je „béčko“. Není žádný tón mezi B a C a mezi E a F.

Máme 7 tónů, které tvoří stupnici. V „D-dur“ (dva křížky v notovém zápisu) jsou tóny: D, E, F#, G, A, B, a C#. V „A-dur“ (tři křížky) jsou to noty A, B, C#, D, E, F# a G#.

Durové akordy:

Základní akord je kombinací tří tónů. Durový akord se skládá z první, třetí a páté noty stupnice. Toto udává vztah mezi tóny v rámci stupnice. Příklad ve stupnici „D-dur“:

 I (1)IIIII (2)IVV (3)VIVII
TónDEF#GABC#

Takže, akord D-dur (D-major) je kombinací tří tónů – prvního (D), třetího (F#) a pátého (A). Jakákoliv kombinace těchto not na hmatníku dulcimeru dává regulérní D akord!

Pokud horalský dulcimer naladíme v mixolydickém modu (D-A-D), potom bude hmatník vypadat takto:

Pražec012345661/278910
s. bas.DEF#GABCC#DEF#G
s. stř.ABC#DEF#GG#ABC#D
s. mel.DEF#GABCC#DEF#G

Když se podíváte do tabulky, zjistíte zajímavou skutečnost. Akord D-dur lze zahrát několika způsoby. Každá kombinace tónů (D), (F#) a (A) totiž tvoří tento akord.

Mollové akordy:

Mollový akord tvoříme tak, že vezmeme první tón, třetí snížený o půl tónu a pátý tón stupnice.

Tím pádem D-moll vypadá takto: (D), (F), (A).

Protože horalský dulcimer standardně nemá chromatický hmatník, nejsou k dispozici všechny tóny, které jsou potřeba pro složení mollových akordů. Je možné zahrát akord A-moll tak, že v D-A-D ladění stisknete basovou a střední strunu na čtvrtém pražci a melodickou strunu na šestém pražci. Případně můžete stisknout basovou strunu na šestém pražci a střední a melodickou strunu na čtvrtém pražci.

S tímto problémem se lze vypořádat tzv. „power“ akordy.

Akordy, které nejsou ani durové, ani mollové

Tyto akordy jsou nazývány „5“, „páté“ nebo „power“ (např. A5, B5, C5). Často se používají v rockové a heavy metalové hudbě. Jsou tvořeny pouze první a pátou notou, třetí je vynechána. Protože je to právě třetí nota, která určuje, zda je akord durový nebo mollový, nejedná se o skutečné akordy. Výsledkem je jednoduše souzvuk tónů. Pokud těchto znalostí využijeme, můžeme si hru na horalský dulcimer velmi zjednodušit. Podívejte se znovu na tabulku rozvržení hmatníku v ladění D-A-D.

Když chceme zahrát akord „D5“, potřebujeme první tón (D) a pátý tón (A). Pro akord „A5“ potřebujeme první tón (A) a pátý tón (E). Takže akord „D5“ můžeme zahrát jednoduše na prázdné struny horalského dulcimeru, naladěného v D-A-D. Stiskněte všechny struny na prvním pražci a dostanete akord „E5“. Pak totéž s druhým pražcem (akord „F#5“), třetím (akord „G5“), čtvrtým (akord „A5“) a tak dále.

Protože „power“ akord není ani durový ani mollový, může být používán, pokud je potřeba nějaký durový nebo mollový akord. Je to výhodné zejména v situacích, kdy písničky jsou v „D“ tónině. Pak je jednoduché prostým stisknutím všech strun na pražci zahrát barré.

Prázdná struna je tón D, na třetím pražci G a na pátém A. Barré akordy mohou být použity, pokud je třeba zahrát nějaký durový nebo mollový akord. Pokud třeba potřebujeme zahrát akord B-moll, barré na pátém pražci nám skvěle poslouží.

Následující tabulka udává dostupné „power“ akordy v D-A-D ladění:

Pražec012345661/278910
AkordDEF#GABCC#DEF#G
nebonebonebonebonebonebonebonebonebonebonebonebo
DmEmF#mGmAmBmCmC#mDmEmF#mGm

Dominantní septakordy

Jiný druh obecně při hře používaných akordů. Jsou zapisovány např. „A7“, „D7“, atd. Dominantní septakord je tvořen tak, že přidáme sedmý tón, o půl tónu snížený, k prvnímu, třetímu a pátému tónu durového akordu. Horalský dulcimer má 3 struny (nebo 2 a 1 zdvojenou), proto by se mohlo zdát zbytečné, zabývat se dominantním septakordem. Avšak můžeme zahrát částečný dominantní septakord, když zazní alespoň tři tóny, z nichž jeden bude právě sedmý tón dominantního septakordu.

Např. pro akord „D7“ potřebujeme tóny (D), (F#), (A), (C). Takže částečný „D7“ akord může obsahovat tóny (D), (F#), (C) nebo tóny (D), (A), (C).

Jiné než D-A-D ladění

Pokud máte horalský dulcimer naladěn jinak (viz. sekce Ladění), nemusíte být nešťastní. Ať už jde o akord durový, mollový, „power“ akord nebo septakord, skládání akordů funguje pořád stejně.

Pozn.: protože v americké hudbě je tón (B) ekvivalentem našeho (H) a tón (Bb) je ekvivalentem našeho (B), ve všech tabulkách je dána přednost americkému zápisu. Většina notového materiálu pro horalský dulcimer je takto psána.

Příloha 1 – Tóny na každé struně pro obecné ladění

Rozložení jednotlivých tónů na hmatníku horalského dulcimeru pro případ, že budete chtít skládat vlastní akordy.

Pražec012345661/278910
TónABC#DEF#GG#ABC#D
Pražec012345661/278910
TónBC#D#EF#G#AA#BC#D#E
Pražec012345661/278910
TónCDEFGABCDEFG
Pražec012345661/278910
TónDEF#GABCC#DEF#G
Pražec012345661/278910
TónEF#G#ABC#DD#EF#G#A
Pražec012345661/278910
TónF#G#A#BC#D#EFF#G#A#B
Pražec012345661/278910
TónGABCDEFF#GABC

Příloha 2 – Akordy pro mixolydický modus (D-A-D)

tabulka možných kombinací prstokladů k jednotlivým akordům

(zapsáno ve formátu s. bas. – s. stř. – s. me.)

Pražec012345661/278910
s. bas.DEF#GABCC#DEF#G
s. stř.ABC#DEF#GG#ABC#D
s. mel.DEF#GABCC#DEF#G

A: (obsahuje tóny A, C# a E) 1-2-4, 4-2-1, 4-4-6, 6-4-4, 6½-7-8, 8-7-6½, 6½-0-8, 8-0-6½

A5: (obsahuje tóny A a E) 4-4-4, 1-0-4, 4-0-1

A7 (částečný): (obsahuje tóny A, C# a G, nebo A, E a G) 4-2-3, 3-2-4, 1-0-3, 3-0-1

B: (obsahuje tóny B, D# a F#) nemožné zahrát, nedostupný tón D#

B5: (obsahuje tóny B a F#) 5-5-5, 2-1-2

B7 (částečný): (obsahuje tóny B, D# a A, nebo B, F# a A) 5-5-4, 4-5-5, 5-0-2, 2-0-5

C: (obsahuje tóny C, E a G) 6-4-3, 3-4-6, 6-6-8, 8-6-6

C5: (obsahuje tóny C a G) 6-6-6

C7 (částečný): (obsahuje tóny C, E a A#, nebo C, G a A#) nemožné zahrát, nedostupný tón A#

D: (obsahuje tóny D, F# a A) 0-0-2, 2-0-0, 2-3-4, 4-3-2, 7-7-9, 9-7-7, 7-5-4, 4-5-7

D5: (obsahuje tóny D a A) 0-0-0, 7-7-7, 0-3-4, 4-3-0

D7 (částečný): (obsahuje tóny D, F# a C, nebo D, A a C) 0-0-6, 6-0-0, 7-5-6, 6-5-7

E: (obsahuje tóny E, G# a B) 8-6 ½- 5, 5-6 ½-8

E5: (obsahuje tóny E a B) 1-1-1, 8-8-8, 1-4-5, 5-4-1

E7 (částečný): (obsahuje tóny E, G# a D, nebo E, B a D) 8-6 ½-7, 7-6 ½-8, 1-1-0, 0-1-1, 8-8-7, 7-8-8, 8-8-0, 0-8-8

F: nemožné zahrát, nedostupný tón F

F#: (obsahuje tóny F#, A# a C#) nemožné zahrát, nedostupný tón A#

F#5: (obsahuje tóny F# a C#) 2-2-2, 9-9-9, 2-5-6½, 6½-5-2

G: (obsahuje tóny G, B a D) 3-1-0, 0-1-3, 3-3-5, 5-3-3, 5-6-7, 7-6-5, 7-8-10, 10-8-7

G5: (obsahuje tóny G a D) 3-3-3, 10-10-10, 0-6-3, 3-6-0

G7 (částečný): (obsahuje tóny G, B a F, nebo G, D a F) nemožné zahrát, nedostupný tón F

Příloha 3 – Akordy pro jónský modus (D-A-A)

tabulka možných kombinací prstokladů k jednotlivým akordům

(zapsáno ve formátu s. bas. – s. stř. – s. me.)

Pražec012345661/278910
s. bas.DEF#GABCC#DEF#G
s. stř.ABC#DEF#GG#ABC#D
s. mel.ABC#DEF#GG#ABC#D

A: (obsahuje tóny A, C# a E) 1-2-0, 1-0-2, 4-4-2, 4-2-4, 6 ½-7-4, 6 ½-4-7

A5: obsahuje tóny A a E) 444, 100, 401

A7 (částečný): (obsahuje tóny A, C# a G, nebo A, E a G) 6 ½-7-6, 6 ½-6-7, 4-4-6, 4-6-4, 3-0-4, 3-4-0, 8-7-6, 8-6-7

B: (obsahuje tóny B, D# a F#) nemožné zahrát, nedostupný tón D#

B5: (obsahuje tóny B a F#) 5-5-5, 2-1-1

B7 (částečný): (obsahuje tóny B, D# a A nebo B, F# a A) 5-5-0, 5-0-5, 5-5-7, 5-7-5

C: (obsahuje tóny C, E a G) 6-4-6, 6-6-4

C5: (obsahuje tóny C a G) 6-6-6

C7 (částečný): (obsahuje tóny C, E a A#, nebo C, G a A#) nemožné zahrát, nedostupný tón A#

D: (obsahuje tóny D, F# a A) 0-5-0, 0-0-5, 2-0-3, 2-3-0, 7-5-7, 7-7-5, 9-7-10, 9-10-7

D5: (obsahuje tóny D a A) 0-0-0, 7-7-7, 0-3-0, 0-0-3, 4-3-3

D7 (částečný): (obsahuje tóny D, F# a C, nebo D, A a C) 6-0-3, 6-3-0

E: (obsahuje tóny E, G# a B) 8-6 ½-8, 5-6 ½-4

E5: (obsahuje tóny E a B) 1-1-1, 8-8-8, 1-4-1, 5-4-4

E7 (částečný): (obsahuje tóny E, G# a D, nebo E, B a D) 0-1-4, 0-4-1, 4-6 ½-7, 7-4-6 ½, 1-1-3, 1-3-1, 5-4-3, 5-3-4, 8-8-10, 8-10-8

F: nemožné zahrát, nedostupný tón F

F#: (obsahuje tóny F#, A# a C#) nemožné zahrát, nedostupný tón A#

F#5: (obsahuje tóny F# a C#) 2-2-2, 9-9-9, 6½-5-5

G: (obsahuje tóny G, B a D) 3-1-3, 3-3-1, 7-6-8, 7-8-6, 5-6-3, 5-3-6

G5: (obsahuje tóny G a D) 3-3-3, 10-10-10, 0-6-6, 3-6-3

G7 (částečný): (obsahuje tóny G, B a F, nebo G, D a F) nemožné zahrát, nedostupný tón F

Zdroj: „http://www.everythingdulcimer.com/articles/46/MD%20Chord%20Logic%20V1.01.pdf“