Tento zajímavý hudební nástroj u nás není příliš známý a informací o něm je proto velmi málo. To je také hlavní důvod, proč vznikly tyto stránky. Jejich úkolem je informovat ostatní, že něco tak úžasného existuje a tím přispět k většímu rozšíření povědomí o horalském dulcimeru.

Dulcimer je strunný hudební nástroj, jehož název byl odvozen ze slov „dulce“ (sladký) a „melos“ (hlas). Tento název může odkazovat na „mountain“ nebo „hammered“ dulcimer.

Mountain dulcimer patří do rodiny citer a má hmatník s pražci, který je veden po celé délce nástroje. Na hmatníku jsou nataženy obvykle 3 až 4 kovové struny. Pražce jsou rozmístěny tak, že umožňují hrát pouze diatonickou stupnici. Ozvučná skříň je obvykle provedena ve tvaru přesýpacích hodin (hourglass) nebo kapky slzy (teardrop).

Hammered dulcimer má tvar lichoběžníku a hraje se na něj paličkami, podobně jako na cimbál.

Vzhledem k příbuznosti s citerou, existují nástroje, které jsou dulcimeru podobné. Např. quanun, santur, guqin a další. Zajímavý je také strumstick nebo dulcitar (kombinace dulcimeru a kytary).